Ochrana osobních údajů

Velmi si ceníme hráčů našich her, a proto je pro nás samozřejmostí ochrana vašich osobních údajů. Tento dokument tak poskytuje zákazníkům tohoto internetového obchodu, hráčům her spravovaných firmou Cryptomania s.r.o. a našim (potenciálním) obchodním partnerům informace o způsobu zpracovávání osobních dat a o právech s nimi souvisejícími, na které mají nárok dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana osobních údajů

Spravujeme osobní údaje o:

 • Zákaznících našeho internetového obchodu a to v rozsahu nezbytných pro plnění smlouvy vyplývající z (kupní) smlouvy. Tedy zejména údajů pro fakturaci a doručování (jméno, příjmení, adresa). Pro komunikaci s vámi pak používáme e-mailovou adresu a telefonní číslo. Informace o platebních metodách neuchováváme (jsou uchovávány u zpracovatele ve službě GoPay). Kromě plnění smlouvy používáme fakturační údaje v účetnictví podle zákonných požadavků a e-mailovou adresu za účelem přímého marketingu (svolíte-li) v objednávce.
 • Hráčích šifrovacích her za účelem plnění smlouvy u určitých produktů a to v rozsahu jména týmu, jména prvního hráče, e-mailové adresy a telefonního čísla a se souhlasem volitelně pak jména členů zbytku týmu, který lze kdykoliv odvolat.
 • Odběratelích newsletteru v rozsahu e-mailové adresy a to na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat z patičky libovolného e-mailu. Newsletter nebudeme posílat častěji než jednou za měsíc.
 • (Potenciálních) zaměstnancích obchodních partnerů v rozsahu kontaktních údajů (zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon) za účelem jednání o uzavření smlouvy nebo její plnění a v určitých případech též za účelem vedení účetnictví (figurují-li údaje na dokladech) dle zákonné povinnosti.
 • Návštěvnících webu v rozsahu IP adresy, vybraných údajích o prohlížeči a návštěvě za účelem zajištění služby, zlepšování její kvality a zákaznické spokojenosti, internetového marketingu (pouze se souhlasem), a také pro zajišťování bezpečnosti.

Zpracováváme následující osobní údaje ve hrách provozovaných pro naše partnery o:

 • Hráčích šifrovacích her a to v rozsahu jména týmu, jména prvního hráče, e-mailové adresy a telefonního čísla a se souhlasem volitelně pak jména členů zbytku týmu, který lze kdykoliv odvolat.

K jinému zpracování osobních údajů u těchto kategorií subjektů údajů nedochází. Nedochází též ani k automatizovanému hromadnému zpracování za účelem profilování a automatizovaného rozhodování.

Jak dlouho údaje držíme:

 • U osobních údajů zpracovávaných ze zákonných důvodů se řídíme délkou této povinnosti (účetnictví, uchovávání dokladů…).
 • Další informace zákaznících uchováváme po dobu 3 roků.
 • Informace o hráčích údajů uchováváme do případného odvolání souhlasu.
 • Informace o odběratelích newsletteru uchováváme do případného odvolání souhlasu nebo vznesení námitky proti zpracovávání.
 • Informace o obchodních partnerech uchováváme dokud jsou relevantní z hlediska nabízení/poptávání služeb nebo dokud nevznesou námitku proti zpracování.
 • Údaje o návštěvnících webu uchováváme 26 měsíců.

Tyto údaje nepředáváme nikomu jiném za jiným účelem než výše zmíněným stejně jako nepředáváme mimo území EU, EHP a USA. Údaje předáváme ze zákonné povinnosti a dále pouze pro zajištění našich služeb a to následujícím subjektům:

 • INTERNET CZ, a.s. (hostování našeho virtuálního serveru obsahující údaje o zákaznících a hráčích)
 • GOPAY s.r.o. (zajištění bezhotovostních plateb)
 • Sodexo Pass Česká republika a.s. (zajištění bezhotovostních plateb)
 • Benefit Management, s. r. o. (zajištění bezhotovostních plateb)
 • HubSpot, Inc. (pro evidenci dat o obchodních partnerech)
 • MailerLite (pro zajištění evidence a rozesílání newsletterů)
 • Google (pro zajištění analýzy návštěvnosti a reklamní kampaně)
 • Facebook (pro zajištění analýzy návštěvnosti a reklamní kampaně)
 • Seznam.cz, a.s. (pro zajištění vnitrofiremní e-mailové komunikace)

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se vás, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále pak máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte libovolný dotaz ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictví kontaktů na stránce Kontakty.

Zpracování pro potřeby online marketingu lze kdykoliv okamžitě odvolat.

A to je vše. Přejeme Vám hezkou hru!