Ochrana osobních údajů

Velmi si ceníme hráčů našich her, a proto je pro nás samozřejmostí ochrana vašich osobních údajů. Tento dokument tak poskytuje zákazníkům tohoto internetového obchodu, hráčům her spravovaných firmou Cryptomania s.r.o. (viz Kontakty) a našim (potenciálním) obchodním partnerům informace o způsobu zpracovávání osobních dat a o právech s nimi souvisejícími, na které mají nárok dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Spravujeme osobní údaje o:

 • Zákaznících našeho internetového obchodu a to v rozsahu nezbytných pro plnění smlouvy vyplývající z (kupní) smlouvy. Tedy zejména údajů pro fakturaci a doručování (jméno, příjmení, adresa). Pro komunikaci s vámi pak používáme e-mailovou adresu a telefonní číslo. Informace o platebních metodách neuchováváme (jsou uchovávány u zpracovatele ve službě GoPay). Kromě plnění smlouvy používáme fakturační údaje v účetnictví podle zákonných požadavků a e-mailovou adresu za účelem přímého marketingu (svolíte-li) v objednávce.
 • Hráčích šifrovacích her za účelem plnění smlouvy u určitých produktů a to v rozsahu jména týmu, jména prvního hráče, e-mailové adresy a telefonního čísla a se souhlasem volitelně pak jména členů zbytku týmu, který lze kdykoliv odvolat.
 • Odběratelích newsletteru v rozsahu e-mailové adresy a to na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat z patičky libovolného e-mailu. Newsletter nebudeme posílat častěji než jednou za měsíc.
 • (Potenciálních) zaměstnancích obchodních partnerů v rozsahu kontaktních údajů (zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon) za účelem jednání o uzavření smlouvy nebo její plnění a v určitých případech též za účelem vedení účetnictví (figurují-li údaje na dokladech) dle zákonné povinnosti.
 • Návštěvnících webu v rozsahu IP adresy, vybraných údajích o prohlížeči a návštěvě za účelem zajištění služby, zlepšování její kvality a zákaznické spokojenosti a také pro zajišťování bezpečnosti.

Zpracováváme následující osobní údaje ve hrách provozovaných pro naše partnery o:

 • Hráčích šifrovacích her a to v rozsahu jména týmu, jména prvního hráče, e-mailové adresy a telefonního čísla a se souhlasem volitelně pak jména členů zbytku týmu, který lze kdykoliv odvolat.

K jinému zpracování osobních údajů u těchto kategorií subjektů údajů nedochází. Nedochází též ani k automatizovanému hromadnému zpracování za účelem profilování a automatizovaného rozhodování.

Jak dlouho údaje držíme:

 • U osobních údajů zpracovávaných ze zákonných důvodů se řídíme délkou této povinnosti (účetnictví, uchovávání dokladů…).
 • Další informace zákaznících uchováváme po dobu 3 roků.
 • Informace o hráčích údajů uchováváme do případného odvolání souhlasu.
 • Informace o odběratelích newsletteru uchováváme do případného odvolání souhlasu nebo vznesení námitky proti zpracovávání.
 • Informace o obchodních partnerech uchováváme dokud dokud jsou relevantní z hlediska nabízení/poptávání služeb nebo dokud nevznesou námitku proti zpracování.
 • Údaje o návštěvnících webu uchováváme 26 měsíců.

Tyto údaje nepředáváme nikomu jiném za jiným účelem než výše zmíněným stejně jako nepředáváme mimo území EU, EHP a USA. Údaje předáváme ze zákonné povinnosti a dále pouze pro zajištění našich služeb a to následujícím subjektům:

 • ONEsolution s.r.o. (hostování našich stránek zahrnující údaje o zákaznících a hráčích)
 • GOPAY s.r.o. (zajištění bezhotovostních plateb)
 • HubSpot, Inc. (pro evidenci dat o obchodních partnerech)
 • MailerLite (pro zajištění evidence a rozesílání newsletterů)
 • Google (pro zajištění analýzy návštěvnosti a sledování reklamních kampaní)

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se vás, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále pak máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte libovolný dotaz ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictví kontaktů na stránce Kontakty.

A to je vše. Přejeme Vám hezkou hru!