Eshop Cryptomania

Obchodní podmínky

Je naší povinností představit Vám naše obchodní podmínky pro prodej našeho zboží a služeb na webových stránkách www.cryptomania.cz a trails.cryptomania.cz.

Kdo jsme a jak nás kontaktovat

Jsme Cryptomania s.r.o. se sídlem Čechyňská 574/5, 602 00 Brno, IČ: 29248370, DIČ: CZ29248370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 68110.

Kontaktovat nás můžete:

Pokud o nás chcete vědět víc, koukněte se na stránku kontakty.

Jak obchodujeme

Obchodujeme prostřednictvím internetového obchodu na adrese cryptomania.cz a trails.cryptomania.cz. Obchod probíhá v českém a anglickém jazyce.

Pro koho platí tyto podmínky

Tyto podmínky platí pro všechny, kteří nakupují prostřednictvím výše zmíněných stránek.

V případě změny obchodních podmínek jsou pro Váš nákup platné obchodní podmínky, které byly platné k datu Vašeho nákupu.

Jak funguje objednávka

Na výše zmíněných stránkách najdete veškeré aktuální informace o službě či zboží, ceny včetně DPH a všech dalších souvisejících poplatků.

Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávky můžete provádět bez předchozí registrace přímo na výše zmíněných stránkách vyplněním objednávkového formuláře. Při objednávce vyplňujte všechny údaje pravdivě a správně. Změní-li se Vaše údaje, ihned nás o tom prosím informujte.

Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Neprodleně po obdržení objednávky Vám pošleme potvrzení na e-mail uvedený v objednávce. V tu chvíli je uzavřena kupní smlouva – objednávka je platná a závazná. V případě potřeby Vás můžeme kontaktovat o dodatečné potvrzení či doladění objednávky.

Náklady spojené s nakupováním na dálku (internetové připojení, telefonní hovory) nehradíme.

Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není volně přístupná.

Jak zaplatit

Cenu objednávky a případné náklady spojení s dodáním jednorázové služby (např. poštovné a balné) můžete uhradit následujícími způsoby:

  • Platební kartou (preferujeme),
  • přímou platbou pomocí elektronického rozhraní podporované banky (dle aktuálních možností poskytovatele plateb),
  • převodem na účet (skrze poskytovatele plateb).

Platba je uznána v okamžiku schválení naším poskytovatele platebních služeb – GoPay. Po obdržení platby Vám zašleme objednané zboží a vystavíme daňový doklad.
Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a předá jej v okamžiku poskytnutí služby uvedené v objednávkovém formuláři.

Zrušení nákupu

Objednávku můžete zrušit bez udání důvodu, pokud se však nejedná o zboží nebo službu upravenou Vám na míru.

Žádost a zrušení objednávky zašlete e-mailem na adresu eshop@cryptomania.cz nebo doručte na naši provozovnu. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo variabilního symbolu objednávky.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy najdete zde.

V našem internetovém obchodu nabízíme různé typy produktů – zboží a služby (např. vstupenka na hru, knihy, trička…). Pro každý typ platí jiné storno podmínky.

Storno podmínky

Od nákupu zboží můžete odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Náklady spojené s navrácením zboží hradíte Vy. My Vám poté do 14 dnů od převzetí vráceného zboží vrátíme částku stejným způsobem, jakým jsme ji od Vás přijali.

Od nákupu služby nelze odstoupit. Dáte-li nám však vědět více než 72 hodin (tedy 3 dny) před objednaným termínem začátku služby, můžeme termín začátku služby přesunout na později.

Další práva a povinnosti

Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Reklamace

Zákonná záruční doba běží ode dne převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, kdy je zboží v záruční opravě. Pokud dojde k výměně za zboží nové v rámci záruční opravy, začíná běžet nová záruka.

Pokud se domníváte, že máte důvod předmět svého nákupu reklamovat, kontaktujte eshop@cryptomania.cz pro dohodu o dalším postupu (možnosti reklamace, způsob vrácení zboží…).

Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

Ochrana Vašich osobních údajů

Velmi si ceníme Vás – hráčů našich her, a proto je pro nás samozřejmostí ochrana Vašich osobních údajů.

Registrováním týmu do herního systému souhlasíte:

  • se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem umožnění hry,
  • s marketingovou komunikací v podobě zasílání novinek o hrách Cryptomania s.r.o. a na vámi vyplněný mail,
  • s poskytnutím osobních údajů (jméno, e-mail) partnerovi hry (trailu), pokud je takový u hry uveden.

Slibujeme, že vám nebudeme posílat e-mail častěji než jednou za měsíc. A pokud si nebudete přát e-maily dále dostávat, můžete se jednoduše kdykoli odhlásit, a to v patičce každého e-mailu, který od nás obdržíte.

Více informací najdete na stránce věnované Ochraně osobních údajů.

Ukládání cookies

Cookies, která se uloží na Vašem počítači, umožní, abychom Vám nabídli to nejlepší pro Vaši spokojenost. Používání cookies se dá kdykoli deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči – v takovém případě však nedokážeme zaručit, že Vám náš elektronický obchod bude plně fungovat.

Na závěr

V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce – www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu, například skrze webovou stránku adr.coi.cz.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Dle českého práva bychom také řešili vzájemné soudní spory.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Brně dne 3. 1. 2017, doplněno 28. 2. 2023, 27. 6. 2023 a 9. 2. 2024.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.