O hře

Hra Tajemství hlubin je šifrovací týmovou hrou, uvedenou magistrátem města Brna v roce 2018 rámci projektu „Brno, co není“. Jarní kolo projektu, do kterého hra patřila, je již za námi, nicméně hru je možné stále absolvovat.

Jak hrát?

Hra je řízena pomocí herního systému dostupného na https://trails.cryptomania.cz/bazen.

K přihlášení do herního systému je zapotřebí nejdříve registrovat svůj tým. Vytvoří se vám login a heslo, se kterými se následně můžete přihlásit do herního systému. V herním systému najdete všechny důležité pokyny a také do něj budete zadávat všechna hesla, která během daného kola získáte.

Kromě výše zmíněného budete ke hře potřebovat herní brožuru. Tu si můžete vytisknout z .pdf souboru z těchto stránek, případně si můžete v TIC Brno vyzvednout původní brožury z jarního kola hry Brno, co není (vůči internetové verzi jsou v nich drobné textové úpravy vyplývající z jejich použití na jaře, ale obsah šifer je stejný). Dále potřebujete dobře nabitý chytrý telefon s připojením na internet, tužku a papír.

Stanoviště

Hra Tajemství hlubin obsahuje 4 stanoviště. Stanoviště jsou očíslována od 1 a je možné je navštívit pouze postupně. Průchod kolem zobrazuje schéma níže.

Úkoly

Za vyřešení úkolů na stanovištích získáváte body. Počet získaných bodů se liší podle toho, zda jste úkol vyřešili bez pomoci, vzali si v herním systému nápovědu, či požádali přímo o řešení.

  • Vyřešení úkolu: +25 bodů
  • Vyřešení úkolu s nápovědou: +15 bodů
  • Přeskočení stanoviště zobrazením správného řešení: 0 bodů

Řešením úkolu je vždy jednoslovné smysluplné heslo – v případě, že vám vyjde věta (např. „Heslem je Brno,“), zadáváte jen slovo „Brno“. Pokud zadáte dvě špatná hesla po sobě, další můžete zadat až za 2 minuty. Úkoly spolu vzájemně nesouvisejí, každý je potřeba řešit samostatně.

Většinu zadání získáte elektronicky v herním systému, některé úkoly však mohou vyžadovat i práci s herní brožurkou či dalšími herními materiály. V takovém případě vás však systém upozorní. Vše ostatní, co potřebujete k vyřešení úkolů, najdete v blízkém okolí stanoviště, nebo si to nesete s sebou.

Informace o projektech

Na jednotlivých stanovištích vám bude systém odhalovat detaily o projektu, kterého se dané kolo týká, zajímavosti o nové podobě míst, kterými budete procházet. Tato sdělení neobsahují žádné šifry, ale informace z nich můžete při řešení jednotlivých úkolů využít.

Fair Play

Neprozrazujte prosím řešení úkolů. Je těžké si hru užít, pokud znáte dopředu řešení šifer. A zároveň vás prosíme, abyste se ke všem herním prvkům chovali ohleduplně.

Děkujeme za respektování pravidel a přejeme, abyste si hru řádně užili!

Kontakt

Máte nějakou potíž, případně nám chcete sdělit nějakou informaci o hře? Napište nám na hra@brnoconeni.cz. Díky!